26 tháng 1, 2021

Mừng lễ Thánh Phaolo ngã ngựa - Bổn mạng Ban Giáo lý

"Nhờ Thánh Phaolo bảo trợ, mỗi Giáo lý viên không chỉ nói Lời Chúa, mà chính bằng gương sáng trong đời sống của mình mang hình ảnh Chúa Giê-su luôn yêu thương đồng hành đến các em Thiếu nhi của mình"

GHVN - Bạn có biết?

 Bạn thuộc Giáo phận – Giáo tỉnh nào?

18 tháng 10, 2020

DẠY CON - TẠI SAO?

Tại sao Tây họ dạy con. Con họ phá đồ, hư đồ

CHỮ NHẪN

Con người nếu không biết đến chữ NHẪN, thì cuộc sống chắc chắn sẽ bất ổn, bấp bênh, hoảng loạn. Cuộc sống sẽ dễ căng thẳng vì thiếu điềm đạm, hấp tấp, thiếu chín chắn trong suy nghĩ và quyết định .

2020-10-18 TNTT GX Tân Trang với ơn gọi Truyền Giáo. 3 Lạy Chúa này con đây,

Lạy Chúa này con đây, xin Chúa phán bảo con.

2020-10-18 TNTT GX Tân Trang với ơn gọi Truyền Giáo. Chính Chúa đã chọn con.

Chẳng phải con đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn con.
Con xin tạ ơn Chúa.

Mừng lễ Thánh Phaolo ngã ngựa - Bổn mạng Ban Giáo lý

"Nhờ Thánh Phaolo bảo trợ, mỗi Giáo lý viên không chỉ nói Lời Chúa, mà chính bằng gương sáng trong đời sống của mình mang hình ảnh Chúa...