Trang

15 tháng 10, 2017

MẶC LẤY CHÚA KITÔ

NĂNG DỰ TIỆC THÁNH ĐỜI NÀY


Y PHỤC NƯỚC TRỜI


HƯỚNG VỀ TRỜI CAO


TIỆC CƯỚI VÀ Y PHỤC DỰ TIỆC


BẢN TIN HẰNG TUẦN GIÁO XỨ TÂN TRANG SỐ 42/2017


30 tháng 9, 2017