Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyệt ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyệt ký. Hiển thị tất cả bài đăng

9 tháng 12, 2017

HHTMVN tĩnh huấn 2017 - GIỮ LỬA TÌNH YÊU

Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, Dòng Đaminh Tam Hiệp
Đề tài chia sẻ : “Làm thế nào để giữ lửa tình yêu cho Mái Ấm Gia Đình?”