Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy niệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy niệm. Hiển thị tất cả bài đăng

17 tháng 2, 2018

“Ơn Thầy đủ cho con”


Tin Mừng hôm nay đã ghi lại lời Đức Giê-su rao giảng: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.  Ăn năn sám hối (Mê-ta-noi-a) nghĩa là “cải thiện đời sống”, “cải tà qui chánh”. Là nhìn nhận những điều xấu xa tội lỗi trong đời sống của mình và quyết tâm trừ khử. Nói cách khác: Sám hối là nhận ra thân phận tội nhân của mình và thực lòng hoán cải, bằng cách làm những việc tốt trái ngược với các thói hư như kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức” đã dạy.

CHIẾN THẮNG MA QUỶ


AI KHÔNG CHỊU LÀM THÌ CŨNG ĐỪNG ĂN !


HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ

3 tháng 2, 2018

Gặp Chúa trong thinh lặng

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho thấy nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu với các việc cầu nguyện, rao giảng và chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn của con người.

CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG