Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng

17 tháng 2, 2018

“Ơn Thầy đủ cho con”


Tin Mừng hôm nay đã ghi lại lời Đức Giê-su rao giảng: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.  Ăn năn sám hối (Mê-ta-noi-a) nghĩa là “cải thiện đời sống”, “cải tà qui chánh”. Là nhìn nhận những điều xấu xa tội lỗi trong đời sống của mình và quyết tâm trừ khử. Nói cách khác: Sám hối là nhận ra thân phận tội nhân của mình và thực lòng hoán cải, bằng cách làm những việc tốt trái ngược với các thói hư như kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức” đã dạy.

CHIẾN THẮNG MA QUỶ


AI KHÔNG CHỊU LÀM THÌ CŨNG ĐỪNG ĂN !


HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ

12 tháng 2, 2018

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 06/2018

Tòa giải và thùng quyên góp

CHỖ NÀO TRONG NHÀ THỜ LOÀI CHUỘT ÍT BỊ QUẤY RẦY NHẤT ?
Có một con chuột cống sống trong một ngôi nhà thờ cổ ở miền quê nước Pháp. 

Con tim nói với nhau

Một cụ già có thói quen ngồi bất động hằng giờ ở cuối nhà thờ. Một ngày nọ, cha xứ hỏi cụ là Chúa đã nói gì với cụ.

YÊU THƯƠNG LÀ CHO ĐI

THỨ TƯ LỄ TRO - KHIÊM TỐN

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH LÚC GIAO THỪA

Gần tới giờ Giao Thừa, mọi người trong gia đình áo quần tề chỉnh cùng nhau đứng trước bàn thờ. Khi nghe chuông nhà thờ báo hiệu giờ Giao Thừa, Gia trưởng (hoặc người Chủ Sự) sẽ đại diện cho gia đình đốt ba cây nhang rồi vái bàn thờ 3 lần trước khi cắm vào lư hương. 

ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC BỆNH CÙI TINH THẦN

Câu chuyện về một bà "đạo đức" kia có kinh tế gia đình ổn định, không phải bận bịu với việc sinh nhai hằng ngày, nên bà có nhiều gian tới nhà thờ dự lễ và còn có nhiều giờ gặp gỡ bạn bè để “tám” chuyện.