Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

19 tháng 4, 2016

GIÀU NGHÈO !!!


Giàu nghèo cuộc sống khác nhau.
Giàu thì vương giả, nhà lầu xe hơi.
Nghèo thì vách lá tả tơi.
Đến khi hấp hối, lìa đời như nhau.

Cũng chôn chung một lỗ sâu.
Tiền nhiều, khi chết cũng đâu được xài.
Cũng nằm xuôi cả hai tay.
Giàu nghèo cũng có cái ngày giỗ năm.

Giàu nghèo khi ngủ cũng nằm.
Cũng cơm ba bữa, cũng thăm bạn bè.
Cũng ăn, cũng uống, cũng "tè".
Cũng lo cuộc sống, chẳng hề khác nhau.

Nên đừng so sánh nghèo giàu.
Chan hòa cuộc sống, nào đâu phiền lòng.
Khinh người bạn có vui không?
Hay làm xa cách cộng đồng chúng ta.
Giàu nghèo cũng thế thôi mà.
Chỉ vì số phận, gọi là khác nhau.
Sống thời vương giả, sang giàu.
Nghèo thời đói rách nhưng giàu tình thương!!! (st)

25 tháng 5, 2012

CA TIẾP LIÊNLạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Đấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
 
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

 Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)
 

Học yêu Thánh Giá (bài hát)

Album: "Tình yêu đáp đền tình yêu"
Ca sĩ: Khắc Dũng, Thuỷ Tiên, bé Vân Anh, bé Tâm Trang 

Thánh Giá là chữ T
Người nằm giang tay chữ Y
Là tình yêu, yêu đến tận cùng
Yêu nhân gian chiều ngang
Yêu đời mình chiều sâu
Yêu Chúa là chiều cao
Để tình yêu luôn mãi nhiệm mầu

(Sẽ bổ sung video vũ điệu minh hoạ)


17 tháng 5, 2012

Tình tuyệt vời.

Giê-su Chúa của con ơi!
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời biết bao;
Nhìn lên thập giá treo cao,
Giang tay, thân Chúa khác nào chữ Y.
Yêu con, Chúa chịu khổ vì,
Đem ơn cứu độ, Chúa thì hy sinh.
Này đây Tiệc Thánh Máu Mình,
Mời con tham dự, phúc vinh muôn đời.

Thiếu Nhi Thánh Thể em ơi!
Hôm nay bổn mạng, gương Người
T - Y hai chữ, em thời khắc ghi:
Tình yêu Thiên Chúa thực thi, 
Nguyện cầu - bác ái, em vì Giê-su.
Viết cho TNTT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2012

13 tháng 5, 2012

Mẹ tuyệt vời!

Ma-ri-a, Mẹ con ơi!
Mẹ sinh Con Chúa làm người trần gian.
"Xin vâng", Mẹ gánh gian nan,
Đau thương ghi nhận, lòng tràn gẫm suy.

Yêu thương, Mẹ chẳng tiếc chi,
Ý Cha đã định, Mẹ thì xin theo.
Cùng con trong lúc hiểm nghèo,
Dâng lời cầu nguyện, chẳng gieo tiếng sầu.

"Mother's Day", con khấn nguyện cầu:
Xin dâng hiền mẫu, hoa mầu lòng con;
Hoa siêng nhớ Chúa nhiều hơn,
Hoa chăm lần chuỗi, con hôn Mẹ hiền.